Tuesday, 16/08/2022 - 08:55|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THỤY AN
Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện Thái Thụy về giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2022
Văn bản liên quan