Friday, 10/04/2020 - 03:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THỤY AN
 • Hướng dẫn tạo bài tập trắc nghiệm online
  | Vũ Vân Phong | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
  Cách tạo bài tập trắc nghiệm để học sinh làm online, xuất ra bảng điểm của học sinh.
 • Hướng dẫn tạo bài học trực tuyến trên trang Viettel Study
  | Vũ Vân Phong | 330 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Hướng dẫn tạo trang Tra cứu điêm thi
  | Vũ Vân Phong | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hướng dẫn tạo trang tra cứu điểm thi cho học sinh với dữ liệu được lấy từ Smas.
 • Hướng dẫn sử dụng Trường học kết nối
  | Vũ Vân Phong | 68 lượt tải | 1 file đính kèm
  Hướng dẫn cơ bản cho quản trị, quản lý. Cách tổ chức lớp học, cách tổ chức sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn.
Tài nguyên